Begagnat mm

Inneliggande lager och förmedlingsuppdrag 2019-05-13:

 

1. Arrow 510 styrpulpet (Väddö 510) -00 med Mariner 75 Hk, elstart, trimtilt. Fast tank, GPS med ekolod. Sötvattenkörd, välskött, ej bottenmålad. 65.000 Kr (2019-05-13)

 


 

Vallen Marin AB
Tel vxl: 08-51175600
mail@vallenmarin.se
www.vallenmarin.se